Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand eller kasserer.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Ordinær generalforsamling onsdag d. 16.6.2021

Generalforsamling 2021 for året 2020

Onsdag den 16. juni kl. 19.00 i vandværkets mødelokale Søndergårds Banke 24 med følgende dagsorden:

1. Valg a dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020

4. Budget for2021

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Jens Thor og Thomas Larsen – villige til genvalg

7. Valg af bestyrelses suppleant – ny skal vælges

8. Valg af revisor – på Valg er Jesper Christensen – villig til genvalg. Revisor suppleant er Ole Mathiesen – villig til genvalg

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er vi vært ved kaffe og kage – tilmelding på tlf. 21261377.

Bestyrelsen


Status og oplysninger om vandværkets drift fra smedene: