Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Vandingsforbud
Der er vandingsforbud med haveslange!
Opfyldning af pool og lignende skal kun foregå om aftenen efter kl. 22.
Vandværket skal have besked inden.


Status og oplysninger om vandværkets drift fra smedene: