Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand eller kasserer.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Status og oplysninger om vandværkets drift:

Som et forsøg testes her om SMS-beskeder fra smedene kan vises på hjemmesiden.