Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand eller kasserer.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Ordinær generalforsamling i  Brandsbjerg Vandværk er aflyst

Generalforsamling er aflyst.
Der vil komme indkaldelse, når det atter bliver muligt at afholde den.


Øget vandtryk

Vandtrykket vil blive indjusteret i løbet af uge 13.
Der kan forekomme varierende tryk og der er risiko for urenheder i vandet.


Status og oplysninger om vandværkets drift fra smedene: