Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand eller kasserer.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Læs om øget vandtryk under “Aktuelt”


Status og oplysninger om vandværkets drift fra smedene: