Velkommen til Brandsbjerg Vandværks hjemmeside

På hjemmesiden kan du finde relevante oplysninger om vandværket og leverancen af vand.

Ved brud på vandledning eller ved problemer med vandforsyningen kontaktes smedene.
For øvrige henvendelser kontaktes formand eller kasserer.
Se kontaktoplysninger under “Kontakt”.


Ordinær generalforsamling i  Brandsbjerg Vandværk

Ordinær generalforsamling onsdag d. 5/8 2020 kl. 19.00
hos ”Den Tykke Kok”, Banegårdspladsen 2, Kalundborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding nødvendig på tlf. 21261377.

Vi byder på kaffe og en ostemad.

Bestyrelsen


Status og oplysninger om vandværkets drift fra smedene: