Persondataloven

Den 25. maj 2018 trådte EU´s nye Persondataforordning i kraft.
I den forbindelse har vi på Brandsbjerg Vandværk udarbejdet persondataforordning og persondatapolitik (læs disse ved brug af nedenstående links).

Persondataforordningen Version 2

Persondatapolitik Version 2

Brandsbjerg Vandværk behandler kun data, der er nødvendige for os, for at overholde vores retslige og samfundsmæssige forpligtigelser i form af levering og fakturering af vand.
Vi udveksler udelukkende data med samarbejdspartnere, med hvem vi har en databehandleraftale og kun i det omfang, der er nødvendig for leveringen af vores ydelser.

I forbindelse med vores arbejde med Persondataforordningen har vi desuden opdateret vores IT-sikkerhedspolitik.

Kort information om forordningen:

Persondataforordningen stiller krav til virksomhederne til at:

 • Oplyse forbrugerne/ansatte om hvilke oplysninger der behandles og formålet med disse.
 • Oplysninger er korrekte og opdaterede.
 • Der kun behandles de nødvendige data.
 • Oplysninger ikke opbevares længere end højst nødvendigt.
 • Oplysninger opbevares sikkert, både fysisk og digitalt.
 • Dokumentere at kravene opfyldes.

Forordningen giver derudover forbrugerne følgende rettigheder:

 • Information om hvilke informationer der behandles, hvordan de behandles og til hvilke formål.
 • Retten til at blive glemt (slettet) – ikke relevante oplysninger skal slettes.
  Forbrugeren har ret til at få slettet alle oplysninger, der ikke er omfattet af bogføringsloven etc. når man ikke længere er kunde.
 • Retten til dataportabilitet – at få udleveret data i almindelig kendt format ved overflytning til anden leverandør el. lign.
 • Restriktioner i brugen af profilering (præferencer, livsstil etc.) – data må ikke bruges til profilering, medmindre der foreligger et skriftligt samtykke.

Forespørgsler vil som udgangspunkt blive behandlet gebyrfrit. Udnyttelse af dette kan dog medføre fakturering.

Ved spørgsmål kan den dataansvarlige kontaktes.