Aktuelt

Øget vandtryk

Der har igennem længere tid været en dialog i gang med beboere på Borrehøj angående svingende vandtryk og lavt vandtryk.
Det er lykkedes smedene at få løst problemet med det svingende vandtryk ved at justere på vandværkets forsyningspumper.
Efterfølgende er der blevet fulgt op på det lave vandtryk på Borrehøj.
Ud over at det lave tryk gør, at der ikke er meget tryk ved vandhaner og brusere, så gør det også at vaskemaskine og opvaskemaskiner ofte kommer med alarm og stopper, fordi det tager for lang tid at vandfylde dem.
Bestyrelsen har derfor besluttet at gøre noget ved dette lave vandtryk.
I stedet for blot at lave en trykforøger, som kunne øge vandtrykket på Borrehøj, så er planen, at der i stedet placeres to brønde med trykreduktionsventiler, som sikrer at der ikke bliver for højt tryk i de lavtliggende forsyningsområder.
Derefter øges trykket på vandværkets forsyningspumper, således at vandtrykket i størstedelen af de højtliggende forsyningsområder øges.
Der er noget leveringstid på brønde og trykreduktionsventiler, men det forventes, at de ankommer i løbet af Februar måned, hvorefter de installeres.
I det omfang det bliver nødvendigt at lukke for vandet, så meldes dette ud på vandværkets hjemmeside og på SMS.